БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

Управителен съвет:


  • Председател: д-р Христо Луканов
  • Заместник председател: Емил Джалев
  • Секретар: Петър Петров
  • Касиер: Христо Коларов
  • член: Благой Кацаров
  • член: Николай Николов
  • член: Пламен Спасов

********************************

Be Sociable, Share!