БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

Членство

Желаещите да се присъединят към БАРКВП  да се обърнат към: bapb@abv.bg

Необходима информация:
Име и фамилия, адрес, контакт (тел., Email), списък на отглежданите породи/видове, по- желание и снимки на птиците. По следната форма:

име на развъдчика
адрес
тел.
Email
развъждани видове/породи/цветови вариации
вид/порода/цвят брой птици мъжки:женски
социално положение

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици. Всеки член на Асоциацията има права и задължения определени от Глава III Членство от Устава на БАРКВП.

Членски внос
Всеки член на БАРКВП при приемането си заплаща встъпителна такса от 20 BGN

Членски внос  е в размер на 20 BGN/годишно;
За пенсионери членският внос е 10 BGN/годишно;
Лица под 16 годишна възраст и инвалиди са освободени от членски внос.

Членският внос се заплаща до края на месец април на текущата година!

Благодарим предварително на всички хора, които имат желание да подпомогнат БАРКВП.

 

Be Sociable, Share!