БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

Членство

Желаещите да се присъединят към БАРКВП  да се обърнат към: bapb@abv.bg

Необходима информация:
Име и фамилия, адрес, контакт (тел., Email), списък на отглежданите породи/видове, по- желание и снимки на птиците. По следната форма:

име на развъдчика
адрес
тел.
Email
развъждани видове/породи/цветови вариации
вид/порода/цвят брой птици мъжки:женски
социално положение

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици. Всеки член на Асоциацията има права и задължения определени от Глава III Членство от Устава на БАРКВП.

Членски внос
Всеки член на БАРКВП при приемането си заплаща встъпителна такса от 20 BGN

Членски внос  е в размер на 20 BGN/годишно;
За пенсионери членският внос е 10 BGN/годишно;
Лица под 16 годишна възраст и инвалиди са освободени от членски внос.

Членският внос се заплаща до края на месец април на текущата година!

Благодарим предварително на всички хора, които имат желание да подпомогнат БАРКВП.