БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БАРКВП

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БАРКВП!

Моля всеки, който не е заплатил годишния членски внос за 2013 година да направи това свое задължение по настоящия Устав на Асоциацията.

Всеки член на БАРКВП да направи актуализация на отглежданите от него породи/видове/мутации при положение че е настъпила промяна на имeйл: bapb@abv.bg.

За нас, управата на БАРКВП ще бъде голямо удоволствие за по-голяма активност на част от членовете на асоциацията (участие в общите срещи, участие в изложби, опръстеняване, мнения, предложения, коментари и т.н.). Във връзка с това през 2014 година на годишното Общо събрание (ще бъде насрочено в края на годината и най-вероятно ще съвпадне с Националната изложба в Ловеч) ще бъде направено гласуване за нов Управителен съвет, на който пожелателно е да присъстват всички членове на БАРКВП.

с уважение,
д-р Христо Луканов
председател на БАРКВП

Be Sociable, Share!