БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

Решения от ОС на СГПРБ

 

На 30.03.2013 година се проведе ОС на СГПРБ (където присъстваха Христо Луканов и Емил Джалев, като представители на БАРКВП). Взехти бяха няколко важни решения: избор на Управителен съвет, ново наименование на Съюза, промяна в устава, приемане на нови членове и дата за Национална изложба.

Новият председател е Данко Петков.

Новото наименование на Съюза е: Съюз на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни животни в Република България (СГРДЖРБ).

Приети бяха важни промени в устава, което дава възможност за разширяване обхвата на съюза.

Приети бяха трима нови члена, от които и клуб „Птицевъд“, честито на колегите.

Датата на Националната изложба е 22-24 Ноември, 2013 година, мястото тепърва ще се уточнява.

И една наша основна цел: България в лицето на Съюза ще кандидатства за членство в секция „Gefluegel“ (Кокошеви и водоплаващи) на ЕЕ тази година.

Повече информация:
http://www.galabite.com/news-view-403.html

Be Sociable, Share!