БАРКВП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РАЗВЪДЧИЦИТЕ НА КОКОШЕВИ И ВОДОПЛАВАЩИ ПТИЦИ

БАРКВП

Всеки любител на пернатите любимци е добре дошъл при нас. Основна цел на нашето сдружение е популяризиране и насърчаване отглеждането и подобряването на българските породи птици и развъждане на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици.

2016 Заявка за записване на ЕЕ маркировъчни пръстени

Здравейте колеги,

започна заявката за записване на ЕЕ маркировъчни пръстени за нашите птици за 2016. Цената е  0,50 лв! Заявките трябва да бъдат изпратени до 20,09,2015 година на имейл:bapb@abv.bg или на телефон 0898419751. Заедно със заявките трябва да бъдат преведени и парите за пръстените!

Както знаете птиците трябва да са опръстенени за адекватна оценка по време на изложби, птици без официален ЕЕ пръстен подлежат на дисквалификация!

Право на пръстени имат всички платили членският си внос за 2015-та и освободените от членски внос по смисъла на Устава на БАРКВП!

поздрави,
Хр. Луканов